Finanšu analīze


Finanšu analīzes pakalpojumi


Finanšu analīze ir nākamais solis uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā un finanšu organizācijā.

 

Finanšu analīzes mērķis ir noteikt uzņēmuma finanšu stāvokli šobrīd un identificēt iespējas pilnveidot esošās finanšu vadības metodes, uzlabojot Jūsu uzņēmuma finanšu stāvokli nākotnē.

 

Jūsu uzņēmuma iekšējās finanšu analīzes posmi:

 

  • Tiek noteikta finanšu resursu izmantošanas efektivitāte
  • Prognozēti iespējamie finanšu rezultāti
  • Tiek sniegti ieteikumi finanšu stāvokļa uzlabošanai