Pieteikties konsultācijaiPiesakies uz konsultāciju!

Nākamajiem sadarbības partneriem - bez maksas.Piekrītu, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums SIA “Finanšu konsultants” saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus, ar mērķi nodrošināt saziņu, sniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)


Lūdzu aizpildiet visus nepieciešamos laukus!

Lūdzu norādiet korektu e-pastu!

Jūsu ziņa ir nosūtīta!